หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.วัชรพงศ์ โอฐน้อย
 เบอร์โทรศัพท์ : 0